20200822 En 90-åring hyllas!

Vi spelade i trädgården för att hylla en jubilar.
När nu spelmanslaget har utökats med en sångsektion är det rimligt att de får en framträdande position.
Med sitt knippe sånger förgylldes dagen både för jubilaren och alla närvarande.
Skånska visor är på repertoaren.
Tack till Gudrun, Ingrid och Lena!

Sångerskorna Ingrid (till vänster), Gudrun (i mitten) och Lena (till höger).
Här är det skånska visor som gäller!