20220703 Musiken på Haga kvarn

”Möllornas dag” på Haga kvarn.
Inte bara kvarnen som fick luft under vingarna.
Även ett visst spelmanslag fick tillfälle att sprida musik över vångarna.
Ett ansenligt antal låtar avverkades. Några takter finns med i klippet.
Tack till Haga kvarns arbetslag för att vi fick komma och för fika!
I synnerhet tack till Inger Larsson för film!

Bilder från dagen på Haga kvarn
Delar av musiken