20230520 Spelmansstämma på Gamlegård, Billinge

Nu blickar vi framåt…än en gång!
Det är återigen dags för en spelmansstämma i hjärtat av Skåne. Gruppen Harpolirarna anordnade stämma tjugo år i följd. Därefter blev det ett uppehåll. För några år sedan togs traditionen upp på nytt. I det sammanhanget tillkom Billinge Spelmanslag och i samarbete med Skånes Spelmansförbund, stiftelsen Gamlegård och Billinge Byalag kommer ännu en spelmansstämma att äga rum!


Stiftelsen Gamlegård i Billinge: Spelmansstämma


Vi börjar kl. 12 uppe i Billinge kyrka med en kort gudstjänst med mycket musik. Harpolirarna och Billinge Spelmanslag spelar under gudstjänsten. Allspelet tar sin början i kyrkan. Spelande ”Højby kyrkogårdslåt” går vi ner till Gamlegård och fortsätter med allspelet. Därefter vidtar spel efter spellista. Dansbana finns. Vi hoppas att många från olika håll i Skåne (och resten av världen) skriver upp sig till spel och dans!

Förhoppningsvis är vädrets makter nådiga men det finns en del lokaler i beredskap. Billinge Byalag ordnar med eftermiddagsfika till självkostnadspris. Fika bjuds till alla spelmän tack vare bidrag från Skånes Spelmansförbund.
I hopp om att både stora och små skall finna glädje i arrangemanget!
Välkomna!
Allspelsnoter finns hos Billinge Spelmanslag och Harpolirarna.

20230416 Uppstart Skånes Spelmanslag

Ibland får man gå händelserna i förväg.
I synnerhet när det är bra och man är ivrig!
Söndagen den 16 april 2023 har Skånes Spelmansförbund en önskan.
Spelmanslag runt om i Skåne är inbjudna att starta Skånes Spelmanslag.
Alla får bidra med låtar man vill pröva att väcka intresse för.
Vi skickar naturligtvis in ”Åsas engelska” i leken!
Undrar ni om vi tänker vara med?
Självklart!

Midgårdsskolan i Röstånga. Foto: svalov.se